Earhart Academy

Utbildningar och föreläsningar

Introduktionskurs för dig som vill lära dig mer om informationssäkerhetsansvar.


Detta är intensivkursen där du lär dig om informationssäkerhetens grunder, ledningssystem, svensk lagstiftning och aktuella hotbilder.           

Informationssäkerhet för medarbetare.


Kursen informationssäkerhet för medarbetare riktar sig till alla inom organisationen. Under kursen får du en djupare förståelse för vad informationssäkerhet är, vad du behöver tänka på och hur du kan bidra för att stärka er verksamhets försvar, såväl mot cyberattacker och spionage samt hur du kan bidra till att er verksamhet får en bra informationssäkerhetskultur.      

Informationssäkerhet vid upphandling.


Kursen riktar sig till dig som gör upphandlingar i en organisation, till exempel en chef med upphandlingsansvar, inköpare eller en upphandlingsjurist. Kursen ges under två halvdagar online. Kursdagarna bjuder på både teoretiska kunskaper, diskussion och analys av fall. Tiden emellan kursdagarna ger möjlighet för reflektion, befästning av nya kunskaper och förberedelser för nästa moment.     

Informationssäkerhet för ledningsgrupp och styrelserepresentanter.


Kursen riktar sig till dig som sitter i en styrelse, ledningsgrupp, är enhetschef eller i liknande position.

En heldagsworkshop där du som ledare får unik insikt i vad du behöber veta om informationssäkerhet som ledare och beslutsfattare.