Earhart Academy

Kurser

27

JAN 2022

12

FEB

2022

2022

22

OKT 2022


2022

12

APR 2022

Grundkurs J01
Desinformation och Påverkanskampanjer

Grundkurs för journalister och kommunikatörer om desinformation och informationspåverkan.

Kursen omfattar grundläggande kunskaper om mediamanipulering, informationspåverkan, desinformation och hur olika aktörer arbetar för att påverka. Kursen ges under 4 halvdagar online. Kursdagarna har program med plats för både teoretiska kunskaper, diskussion och praktiska moment. Tiden emellan kursdagarna ger möjlighet för reflektion, befästning av nya kunskaper och förberedelser för nästa moment.

Målet med kursen är att deltagarna lär sig:

 • Vad är desinformation och påverkanskampanjer?
 • Vilka tekniker används och hur ser det ut över tid?
 • Vilka plattformar används och vilka förändringar kan vi vänta oss i framtiden?
 • Hur kan jag som journalist eller kommunikatör skydda mig, min arbetsplats och i förlängningen det demokratiska samtalet?Planerade Kursstarter
27 Jauari 2022 09.00-13.00
Kursavgift: 7 790 SEK exkl moms

Fortsättningskurs J02

Desinformation och Påverkanskampanjer


Kursen omfattar fördjupade kunskaper om mediamanipulering, informationspåverkan, desinformation och hur olika aktörer arbetar för att påverka journalister och andra beslutsfattare. Kursdeltagarna får verktyg att i praktiken kunna analysera informationsflöden på sociala medier.

Kursen ges under 4 halvdagar online. Kursdagarna har program med plats för både teoretiska kunskaper, diskussion och praktiska moment. Tiden emellan kursdagarna ger möjlighet för reflektion, befästning av nya kunskaper och förberedelser för nästa moment.


Målet med kursen är att deltagarna lär sig:

 • Hur man skiljer desinformation och propagande från legitim strategisk kommunikation (tex reklam eller politiska kampanjer)?
 • Hur ser desinformation och informationspåverkan ut på olika plattformar? 
 • Vilka plattformar används och vilka förändringar kan vi vänta oss i framtiden?
 • Hur kan jag som journalist eller kommunikatör analysera informationsflöden på olika plattformar för att avgöra huruvida jag eller min arbetsplats är utsatt för informationspåverkan? 


Planerade kursdatum
12 Februari 2022 09.00-13.00          
19 Februari 2022 09.00-13.00
12 Mars 2022 09.00-13.00               
29 Mars 2022 09.00-13.00                                                       Kursavgift: 29 500 SEK exkl moms

ISA Information security abroad
Övergripande kurs för journalister och reportrar i utlandstjänst


Kursen omfattar olika grundläggande informations- och integritetsskyddande åtgärder.
Kursdeltagarna får lära sig identifiera sårbarheter och förebygga informationsläckor och utsatthet via sociala medier och digitala fotspår.

Kursen ges under två halvdagar online. 

Målet med kursen är att deltagarna lär sig

 • Vilka digitala och virtuella spår som går att följa.
 • Hur en aktör kartlägger individer inkl. exempelcase.
 • Hur man minimerar sina egna digitala fotspår och fingeravtryck.
 • Rutiner för digital och virtuell säkerhet under utlandsjobb. 
 • Hur man ska agera när man kommer hem


Planerade kursdatum
Anmäl intresse för nästa kursstart  2022                          Kursavgift: 9 900 SEK exkl moms

DISINFO Övergripande kurs: Desinformation och påverkanskampanjer


Övergripande kurs som går igenom metoder, aktörer och exempelfall. Hur identifieras informationspåverkan, vad är trolling och vad är nättroll. Kursdeltagarna får grundläggande kunskaper.
Kursen ges under en halvdag online. 

Målet med kursen är att deltagarna lär sig

 • Vad är desinformation?
 • Hur ser desinformation och informationspåverkan ut?
 • Vilka plattformar används och vilka förändringar kan vi vänta oss i framtiden?
 • Hur kan jag som medarbetare öka min egen beredskap? Planerade kurstillfällen
22  Okt 2022 09.00-13.00                                                          Kursavgift: 2 900 SEK exkl moms

Grund kurs: SOCMINT
(
Social media intelligence)


Kursen omfattar praktiska kunskaper om metoder och verktyg för utredningsarbete i sociala media.
Under fyra halvdagar får kursdeltagarna lära sig grunderna i kartläggning via sociala medier samt testa några av de verktyg som kan användas för resarch online. Under kursen tar vi upp det juridiska och etiska ansvar en utredare har som arbetar via sociala medier. Kursdeltagarna får öva på att söka information och kartlägga via sociala medier.


Skicka en intresseanmälan för kursstarter 2022              Kursavgift: 15 900 SEK exkl moms

CSTRAT
Övergripande kurs: Desinformation och påverkanskampanjer


Övergripande kurs för personer i ledande befattning


Kursen omfattar strategiska kunskaper om informationsmanipulering, desinformation och informationspåverkan. Kursdeltagarna får unik inblick i påverkan mot ledande befattningar. Kursen genomförs under en halvdag 4 timmar. 


Planerade kurstillfällen:
12 april 2022 09.00 - 13.00 Engelska                                                                                                        Kursavgift: 7 950 SEK exkl moms