Earhart Academy

Kurser

Dec
2022

FEB

2023

2023

22

OKT 2022


2022


APR 2023


 2022


APR 2023


APR 2023

Grundkurs J01
Desinformation och Påverkanskampanjer

Grundkurs för journalister och kommunikatörer om desinformation och informationspåverkan.

Kursen omfattar grundläggande kunskaper om mediamanipulering, informationspåverkan, desinformation och hur olika aktörer arbetar för att påverka. Kursen ges under 4 halvdagar online. Kursdagarna har program med plats för både teoretiska kunskaper, diskussion och praktiska moment. Tiden emellan kursdagarna ger möjlighet för reflektion, befästning av nya kunskaper och förberedelser för nästa moment.

Målet med kursen är att deltagarna lär sig:

 • Vad är desinformation och påverkanskampanjer?
 • Vilka tekniker används och hur ser det ut över tid?
 • Vilka plattformar används och vilka förändringar kan vi vänta oss i framtiden?
 • Hur kan jag som journalist eller kommunikatör skydda mig, min arbetsplats och i förlängningen det demokratiska samtalet?Planerade Kursstarter
Dec 2022                                                                                       Kursavgift: 27 790 SEK exkl moms

Fortsättningskurs J02

Desinformation och Påverkanskampanjer


Kursen omfattar fördjupade kunskaper om mediamanipulering, informationspåverkan, desinformation och hur olika aktörer arbetar för att påverka journalister och andra beslutsfattare. Kursdeltagarna får verktyg att i praktiken kunna analysera informationsflöden på sociala medier.

Kursen ges under 4 halvdagar online. Kursdagarna har program med plats för både teoretiska kunskaper, diskussion och praktiska moment. Tiden emellan kursdagarna ger möjlighet för reflektion, befästning av nya kunskaper och förberedelser för nästa moment.


Målet med kursen är att deltagarna lär sig:

 • Hur man skiljer desinformation och propagande från legitim strategisk kommunikation (tex reklam eller politiska kampanjer)?
 • Hur ser desinformation och informationspåverkan ut på olika plattformar? 
 • Vilka plattformar används och vilka förändringar kan vi vänta oss i framtiden?
 • Hur kan jag som journalist eller kommunikatör analysera informationsflöden på olika plattformar för att avgöra huruvida jag eller min arbetsplats är utsatt för informationspåverkan? 


Kursdatum ej satt.                                                                  Kursavgift: 29 500 SEK exkl moms

ISA Information security abroad
Övergripande kurs för journalister och reportrar i utlandstjänst


Kursen omfattar olika grundläggande informations- och integritetsskyddande åtgärder.
Kursdeltagarna får lära sig identifiera sårbarheter och förebygga informationsläckor och utsatthet via sociala medier och digitala fotspår.

Kursen ges under två halvdagar online. 

Målet med kursen är att deltagarna lär sig

 • Vilka digitala och virtuella spår som går att följa.
 • Hur en aktör kartlägger individer inkl. exempelcase.
 • Hur man minimerar sina egna digitala fotspår och fingeravtryck.
 • Rutiner för digital och virtuell säkerhet under utlandsjobb. 
 • Hur man ska agera när man kommer hem


Planerade kursdatum
Anmäl intresse för nästa kursstart  2023                          Kursavgift: 19 900 SEK exkl moms

DISINFO Övergripande kurs: Desinformation och påverkanskampanjer


Övergripande kurs som går igenom metoder, aktörer och exempelfall. Hur identifieras informationspåverkan, vad är trolling och vad är nättroll. Kursdeltagarna får grundläggande kunskaper.
Kursen ges under en halvdag online. 

Målet med kursen är att deltagarna lär sig

 • Vad är desinformation?
 • Hur ser desinformation och informationspåverkan ut?
 • Vilka plattformar används och vilka förändringar kan vi vänta oss i framtiden?
 • Hur kan jag som medarbetare öka min egen beredskap? Planerade kurstillfällen
22  Okt 2022 09.00-13.00                                                          Kursavgift: 15 900 SEK exkl moms

Grund kurs: SOCMINT
(
Social media intelligence)


Kursen omfattar praktiska kunskaper om metoder och verktyg för utredningsarbete i sociala media.
Under fyra halvdagar får kursdeltagarna lära sig grunderna i kartläggning via sociala medier samt testa några av de verktyg som kan användas för resarch online. Under kursen tar vi upp det juridiska och etiska ansvar en utredare har som arbetar via sociala medier. Kursdeltagarna får öva på att söka information och kartlägga via sociala medier.


Skicka en intresseanmälan för kursstarter 2022              Kursavgift: 15 900 SEK exkl moms

Informationssäkerhet vid upphandling.


Informationssäkerhets kurs för personal som köper in produkter och tjänster. 


Kursen riktar sig till dig som gör upphandlingar i en organisation, till exempel en chef med upphandlingsansvar, inköpare eller en upphandlingsjurist. Kursen ges under två halvdagar online. Kursdagarna bjuder på både teoretiska kunskaper, diskussion och analys av fall. Tiden emellan kursdagarna ger möjlighet för reflektion, befästning av nya kunskaper och förberedelser för nästa moment. 

Målet med kursen är att deltagarna ska lära sig:


 • Hur kan upphandlingar och tredjepartsrelationer bli en sårbarhet för verksamheten?
 • Vad innebär en informationssäker upphandlingsprocess?
 • Hur vet man vilka krav man ska ställa på anbudsgivarna?
 • Hur vet man att en upphandling innebär större eller mindre risk? 
 • Hur säkerställer man en informationssäker leverans av den upphandlade tjänsten?


Planerade kurstillfällen:
2022 10 12 samt 2022 10 19  09.00 - 12.00                              
Kursavgift: 15 950 SEK exkl moms

Premiumkurs: Informationssäkerhet för ledningsgrupp och styreserepresentanter.

Intenivkurs för styrelse- och ledningspersoner.


Kursen riktar sig till dig som sitter i en styrelse, ledningsgrupp, är enhetschef eller i liknande position. Kursen hålls under en heldag. Innehållet under förmiddagen fokuseras på MSB:s riktlinjer för ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete, vilket också efterfrågas i svensk lagstiftning för bland annat samhällsviktig verksamhet och statliga myndigheter. Under eftermiddagen går vi igenom digital och virtuell utsatthet för dig som har en roll som representant för en verksamhet och hur du ska skydda din egen information och minimera risken för kapad identitet eller informationsläckor. 


Kursen genomförs under en heldag.
Flera planerade kursdatum hösten 2022 i Göteborg, Stockholm och Luleå.
Kontakta kursansvarig Hanna Linderstål för mer information, hanna.linderstal@earhart.se
tel vxl: 08-40021570

                                                                                                    Kursavgift: 27 950 SEK exkl moms

Informationssäkerhet för medarbetare.

Vad är ett bra lösenord och varför måste jag veta det?


Kursen informationssäkerhet för medarbetare riktar sig till alla inom organisationen. Under kursen får du en djupare förståelse för vad informationssäkerhet är, vad du behöver tänka på och hur du kan bidra för att stärka er verksamhets försvar, såväl mot cyberattacker och spionage samt hur du kan bidra till att er verksamhet får en bra informationssäkerhetskultur. 


Planerade kurstillfällen:
2023  Datum ej satt: tid: 09.00 - 13.00 språk: Engelska

2023  Datum ej satt: tid: 09.00 - 13.00 språk: Svenska


                                                                                                        Kursavgift: 7 950 SEK exkl moms

CSTRAT
Övergripande kurs: Desinformation och påverkanskampanjer


Övergripande kurs för personer i ledande befattning


Kursen omfattar strategiska kunskaper om informationsmanipulering, desinformation och informationspåverkan. Kursdeltagarna får unik inblick i påverkan mot ledande befattningar. Kursen genomförs under en halvdag 4 timmar. 


Planerade kurstillfällen:
2023 09.00 - 13.00 Engelska                                                     Kursavgift: 11 950 SEK exkl moms