Earhart Academy

Introduktionskurs 

Informationssäkerhetsansvar

Introduktionskurs för dig som vill lära dig mer om informationssäkerhetsansvar.


Detta är intensivkursen där du lär dig om informationssäkerhetens grunder, ledningssystem, svensk lagstiftning och aktuella hotbilder.


Det kan kännas som en utmaning att gå från insikt om tekniska cyberhot till att aktivt bygga en organisation som kan bemöta dem. På kursen lär du dig att omvandla begrepp som ledningssystem till levande konkret handling.


Vi diskuterar vad konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet innebär i praktiken, vilka roller och ansvarsområden som krävs för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete, och hur man identifierar risker och hotbilder vi står inför.


Människan är ofta den svaga länken, och vi sätter medarbetaren och dennes kunskaper och möjligheter att agera rätt i fokus. Det betyder att säkerhetskultur är centralt, liksom att skapa rutiner för upphandling, arbete utanför kontoret och hur man arbetar fram dem. Kunskaper omfattar givetvis även svensk lagstiftning och branschstandarder såsom IOS/IEC 27000-serien.


För att kunna skydda sin organisation måste man veta vilka hot och sårbarheter man står inför. Du får lära dig om ett par av de större informationssäkerhetsincidenterna i Sverige och världen under senare tid, och de vanligaste vägarna en antagonist tar för att komma åt, förändra eller låsa informationen i er verksamhet. 


Efter genomförd utbildning får deltagaren ett kursbevis.


Pris: 7 500 sek exl. moms per deltagare.

Kostnader för eventuell resa och boende ordnar deltagaren på egen hand. 


Önskar ni att vi ska komma till er ort, kontakta oss på info@earhart.academy

så tar vi fram ett förslag efter era önskemål. 
Deltagarnas kommentarer 


"- Imponerande snabbt fick jag en helhetsförståelse!"

"-Bästa kursen jag gått! Så bra kursledare, vilka erfarenheter!"

"- Jag säger bara -gå den!"
Earhart Academy

Stockholm, Umeå, Göteborg

Onlinekurser

Ibland räcker inte tiden till och onlinekurser är det bästa alternativet. Inga problem, vi kör lärarledda kurser online, du får feedback och kan ställa frågor. 


Anmäl intresse för onlineutbildning så får du aktuella datum för kursstarter. Earhart Academy har löpande kursstarter för lärarledda onlinekurser. Våra onlinekurser är grupper om max 15 deltagare där du som deltagare ska kunna ställa frågor och delta i samtal under kursen. 

Våra kurser hålls förnärvarande via teams och deltagarna får access till kursmaterial.

För att verifiera att deltagaren kunnat tillgodogöra sig kunskapen genomförs ett frivilligt kursprov efter slutet av kursen och godkända deltagare får kursbevis.

Efter avslutad kurs ges deltagren möjlighet att delta i ett uppföljningsmöte efter en vecka, där eventuella  frågor kan tas upp.

Våra kurser är pedagogiskt upplada och vi ger kunskapsgaranti.

Efter genomförd utbildning får deltagaren ett kursbevis.


Pris: 5 700 sek exl. moms per deltagare.

Anmäl intresse för att få tillgång till aktuella kursstarter!