Earhart Academy

Preminumkursen för dig som arbetar som 

Verksamhetsledare

Heldagskurs för ledareKänner du någon som fått sin identitet stulen på nätet?


Vår populära tvådagars-utbildning för verksamhetsledare omfattar grunderna du behöver för att framgångsrikt leda verksamheten att klara hotbilder och kriser 2023.

Du kommer att få ta del av insikter och erfarenheter från cyberattacker. Vi tar även upp vilka lagar och bestämmelser som gäller, och vilka krav som ställs på dig som företagsledare gällande informationssäkerhet och beredskap.


Med enkla verktyg lär du dig snabbt och enkelt hur du ska tackla dagens utmaningar. Utbildningen går igenom många viktiga områden .


  • Hur informationssäkerar vi verksamheten?
  • Vad behöver jag som ledare tänka på gällande min egen säkerhet för att undvika bland annat identitetsstöld.
  • Hotbilden, vilka erfareheter kan vi dra nytta av för att kunna ta strategiska och effektiva beslut. 

    Många fler frågetecken kommer att rätas ut under kursen. Utbildningen ger dig tips och råd som gör det lättare att hantera de situationer du ställs inför i din vardag som verksamhetsledare.

Kursavgift:  9 950 SEK exkl moms per deltagarePremiumnätverket Earhart Radar


- Kunskap, samverkan och nätverk

Nätverksträffar 2023


Föredrag, Rundabordssamtal/Worlshops och Mingel

Ett unikt nätverk för beslutsfattare med fokus på att dela kunskap och öka vår gemensamma beredskap att möta morgondagens hotbild. Hotbilden är hybrid och konsekvenserna av en attack kan vara förödande. Sveriges ledare måste öka verksamhetens beredskap, följa omvärldens förändringar aktivare och stärka samarbeten mer. 
Nykeln är samverkan mellan offentlig sektor, privat näringsliv och organisationer för att möta morgondagens utmaningar. Earharts nationella nätverk är din radar för att snabbt identifiera avvikelser, lära av andra för att du ska leda er verksahet säkert mot framtiden. 
En gång per år bjuds nätverkets medlemmar in på Earharts nationella scenarioövning. 
Nätverket har fysiska träffar i Göteborg, Stockholm och Umeå. 


Medlemskap på inbjudan från Earhart. Deltagare på ledarutbildningen erbjuds en plats i nätverket.

Kontakta oss för mer information.