Earhart Academy

Kursen för dig som arbetar med 

Upphandling och inköp

Säkra upphandlingar! 


Våra onlinekurser har flera kursstarter under året, det enda som krävs är en bra internetuppkoppling och en dator eller mobiltelefon.

Den här kursen riktar sig till dig som gör upphandlingar i en organisation eller ansvarar för inköp av tjänster och produkter. 


Kursen är lärarledd och ges under två halvdagar online.


Kursdagarna bjuder på både teoretiska kunskaper, diskussion och analys av fall.


Tiden emellan kursdagarna ger möjlighet för reflektion, befästning av nya kunskaper och förberedelser inför nästa moment.


Målet med kursen är att deltagarna ska lära sig:


  • Hur kan upphandlingar och tredjepartsrelationer bli en sårbarhet för verksamheten?
  • Vad innebär en informationssäker upphandlingsprocess?
  • Hur vet man vilka krav man ska ställa på anbudsgivarna?
  • Hur vet man att en upphandling innebär större eller mindre risk?
  • Hur säkerställer man en informationssäker leverans av den upphandlade tjänsten?


Kursavgift: 15 950 SEK exkl. moms per deltagareIntensivkurs


För dig som vill ha mer dynamik under kursen så rekommenderar vi vår heldag för upphandlingsansvariga.


Precis som vår digitala kurs så får du en bra kunskap om informationssäkra upphandlingar. Dagen varmvas med föreläsningar, grupparbeten och scenarioinspel.


Datum för 2023 publiceras under hösten.


Stockholm

Göteborg

Umeå